خدمات اینترنت

شرکت رفاتک ارائه دهنده خدمات اینترنت از قبیل  ADSL و TD-LTE و Wireless و اینترنت سازمانی با بهترین کیفیت و پشتیبانی می باشد.