مرکز کنترل و مدیریت شبکه (NOC)

قلب تپنده و یکی از اجرای جدا نشدنی پشتیبانی فنی زیرساخت فن آوری اطلاعات سازمانهای بزرگ است. فرآیند ها، ابزارها و نیروی انسانی پشتیبانی فنی مرکزی سازمان شما، در NOC معنی پیدا می کند.
تعدادی پرسنل فنی، با شرح فعالیت ها و چارت مشخص، در داخل NOC مستقر می شوند، از ابزارهای موجود جهت مدیریت و مانیتورینگ روزمره تجهیزات و سامانه ها استفاده می کنند، و فرآیند های تدوین شده را بصورت دوره ای اجرا می نمایند. علاوه بر آن، مشکلات احتمالی را بر اساس چارچوب ها و فرآیند های شفاف و مدون، برطرف نموده، روش های ریشه ای جهت مقاومت سیستم در برابر بروز مجدد مشکل را بررسی، طراحی، اجرا و مستند سازی می نمایند.

مرکز کنترل و مدیریت شبکه (NOC)

از جمله فعالیت هایی که در NOC انجام میشود میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

مانیتورینگ مرکزی همه تجهیزات اعم از دستگاههای شبکه و امنیت، ذخیره سازها، منابع پردازشی ، سامانه های نرم افزاری و غیره
استفاده هدف دار و بهینه از ابزارهای قدرتمند جهت کشف بروز مشکل فنی، دلیل بروز آن، و روش رفع آنها
استفاده از امکاناتی مانند Voice Alert, SMS Alert, Email Notification جهت اطلاع رسانی بهینه به پرسنل پشتیبانی
استفاده از امکان Alarm Escalation جهت بهینه سازی زمان شاخص رسیدگی به مشکلات از طریق مطلع ساختن مدیران در صورت عدم رسیدگی پرسنل پشتیبانی به مشکلات
استفاده از فرآیند ها و ابزارهای ITIL جهت مدیریت بهینه فرآیند ها، نیروها و دارایی ها در حوزه پشتیبانی فنی و اخذ گزارش های کیفیت ارائه پشتیبانی فنی
استفاده از ابرازهای قدرتمند جهت اخذ گزارش های سودمند در زمینه سطح کیفی سرویس(SLA) و انطباق با مقادیر توافقی
تدوین و استفاده از سیاست ها، فرآیند ها و چارت سازمانی متناسب با نیازمندی های زیرساخت فن آوری اطلاعات بر اساس ITIL